Home ... Restauraties ... Architectuur ... Lezingen ... Gerechtsexpertises ... Publicaties ... CV ... Contact ...

Terug naar overzicht Naar overzicht ...
Kasteel van Beersel

Het restauratiedossier van het Kasteel van Beersel werd in 2004 ingediend.De restauratie van de eerste fase startte einde 2007 en betrof de fundering van de walmuren gekoppeld aan een archeologisch onderzoek van de ringgracht. Deze werken werden in september 2009 opgeleverd binnen het voorziene budget en de voorziene termijn. In april 2016 werd fase II beŽindigd, zijnde de restauratie van de gevels en torendaken, evenals het archeologisch onderzoek van de binnenkoer. (i.s.m. Frank Doperť, Lode De Clercq, Michel de Waha, D&A-planning). Het voorontwerp van de laatste fase III is in opmaak. Deze fase omvat o.a. de inplanting van een bezoekerscentrum op de site.

Ligging: Lotsestraat - Beersel
Link: http://www.daconsult.be