Home ... Restauraties ... Architectuur ... Lezingen ... Gerechtsexpertises ... Publicaties ... CV ... Contact ...

Terug naar overzicht Naar overzicht ...
Sint-Martinuskerk

Het masterplan van deze totaalrestauratie dat de bvba architectenbureau Karel Breda in 2013 indiende werd door de stad Aalst bekroond en door Vlaams- Minister-president Geert Bourgeois bekrachtigd als meerjarendossier. Dat impliceert dat de overheid 18 miljoen euro excl. btw aan subsidies investeert om in 2027 deze restauratie te kunnen afronden. Niet alleen de gevels en de brandglasramen maar ook het gehele interieur zullen dan gerestaureerd zijn. Een gigantische opdracht die o.a. de rerstauratie van 22 barokke altaren omvat met hierin topwerken van P.P.Rubens, Otto Venius en de sacramentstoren van Duquesnoy. Fase V start midden 2017 en vanaf fase VII tot fase X wordt het interieur aangepakt.

Ligging: Priester Daensplein - Aalst