Home ... Restauraties ... Architectuur ... Lezingen ... Gerechtsexpertises ... Publicaties ... CV ... Contact ...

Terug naar overzicht Naar overzicht ...
Restauratie en Uitbreiding Stadhuis

Het restauratiedossier van het historisch stadhuis werd midden 2013 afgerond en ter goedkeuring aan de Stad Halle voorgelegd.
Reeds in 2008 schreef de stad een prestigieuze architectuurwedstrijd uit voor de uitbreiding en restauratie van het Historisch Stadhuis. De jury bekroonde onze voorgestelde bouwhistorische en stedenbouwkundige visie op dit gegeven. De nieuwe vleugel werd het "Schild van BourgondiŽ" gedoopt, vermits de inplanting refereert naar een voomalige afspanning aanleunend tegen deze achtergevel. De nieuwe volumes optimaliseren de circulatie en het gebruik van het Historisch Stadhuis. Daarenboven werden mogelijkheden ingebouwd om deze nieuwe vleugel in een volgende fase te verlengen. Deze aanzet kan de gepaste invulling zijn van het stedebouwkundige vacuŁm van het Possozplein en aangrenzende in het stadsweefsel. De bovenste glazen verdieping als lichtbaken in de stad veruitwendigt het stedelijk museum. De open structuur van de verdiepingen laat de achtergevel zoveel mogelijk vrij met de blauwe hardstenen trappenhall als vormelijk contrapunt.

Ligging: Grote Markt - Halle
Aansluitende projecten:
 - Sint-Martinusbasiliek