Home ... Restauraties ... Architectuur ... Lezingen ... Gerechtsexpertises ... Publicaties ... CV ... Contact ...

Terug naar overzicht Naar overzicht ...
Hertogen van Brabant

De Stadsarchitect De Bruyn G. (1649-1719) onwierp en bouwde in 1698 deze monumentale gevelpui, geďnspireerd op Italiaanse en Vlaams-Barokke voorbeelden.
Na het bombardement door de Franse troepen in 1695 werden de bouwresten van 7 percelen achter een nieuwe monumentale gevel heropgebouwd. Typisch 'Vlaams-Barok' zijn de perrons, cartouches en lucarnes. Architect L.B. Dewez (1731-1812) ontwierp in 1770 het Classicistisch fronton. In 1990 voltooiden wij de restauratie in opdracht van de Stad Brussel, i.s.m. De Waal fotogrammetrie, arch. D. Bigaré, insp. W. Vanderstadt, J.-G. Bral en L. De Clercq.
Aannemer: NV Monument

Ligging: Grote Markt - Brussel