Home ... Restauraties ... Architectuur ... Lezingen ... Gerechtsexpertises ... Publicaties ... CV ... Contact ...

Terug naar overzicht Naar overzicht ...
Monument Markies de Villalobar

Markies de Villalobar (1864-1926) was een Spaans diplomaat die vanaf 1913 in Brussel resideerde als gevolmachtigd minister. In 1921 werd hij tot ambassadeur benoemd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou hij bij de Duitse bezetter gunsten afdwingen in het voordeel van het volk.
Na de Eerste Wereldoorlog werden in Brussel talrijke herdenkingsmonumenten opgericht. Vaak ging het om bronzen beelden, geplaatst op stenen sokkels. In deze context is het monument voor Markies de Villalobar te situeren. Het was een eerbetoon aan zijn goede daden tijdens de oorlog.
De waarschijnlijk reeds bestaande buste kreeg de nodige grandeur door het op een sterk uitgewerkte sokkel te plaatsen. Het monument bevindt zich op de top van een helling aan de rand van Hertoginnedal. De centrale sokkel werd aan voor- en achterzijde bezet met een tekst, die verwijst naar een tuinfeest ten voordele van de Belgische en Franse oorlogswezen, georganiseerd door de Markies op 8 september 1917 in Hertoginnedal.
Op de bronzen buste bevindt zich de inscriptie 'Victor Moré 1914-1915 Compagnie des Bronzes Bruxelles'. De beeldhouwer Victor Moré is weinig bekend in België. Hij behoorde tot een groep van beeldhouwers, die zich vooral toelegden op de studie van kinderen en adolescenten. Zijn portret van Villalobar past zich in in de gangbare stijl van de Belgische beeldhouwkunst vóór de Eerste Wereldoorlog. De signatuur Compagnie des Bronzes verwijst naar de bronsgieterij, die opgericht werd in Brussel in 1854.
Het monument werd in 2004 gerestaureerd i.s.m. Sylvie Boas en Françoise Boelens.

Ligging: Villalobarlaan - Hertoginnedal Sint-Pieters-Woluwe