Home ... Restauraties ... Architectuur ... Lezingen ... Gerechtsexpertises ... Publicaties ... CV ... Contact ...

Terug naar overzicht Naar overzicht ...
Sint-Bonifatius

Wedstrijdaanbesteding i.s.m. Atelier des Architectes, Lode De Clercq, Aletta Rombaut.

Het voorontwerp van deze restauratie , met uitgebreide bouwhistorische nota betreffende dit vroeg neo-gotisch monument, is ter inzage op ons kantoor.

De restauratie o.l.v. arch. Piront startte in 2009.

Ligging: Elsene