Home ... Restauraties ... Architectuur ... Lezingen ... Gerechtsexpertises ... Publicaties ... CV ... Contact ...

Terug naar overzicht Naar overzicht ...
Kasteel de Helle

In de middeleeuwen vormde de kern van de Ruisbroek zich rond de weg van Brussel naar Halle. Langst deze weg lag de kerk en drie hoven, die de Helle, het Hemelrijck en het Vagevuur werden genoemd.
De Helle werd in de 18de eeuw herbouwd en is vandaag bekend onder de naam Kasteel van Ruisbroek.
Het gehele complex werd nauwgezet opgemeten en een bouwhistorisch dossier werd opgesteld i.s.m. Stijn Heremans. ( zie publicaties)

Ligging: Karel Gilsonsstraat - Ruisbroek